Máy khoan 2 hàng HOLD HB221

https://www.youtube.com/watch?v=9OabqkhY1lE&t=1s

Lưu ý: không hỗ trợ mã HTML !