Giới thiệu về HOLD

https://www.youtube.com/watch?v=qnCR5Gi2DNs

Lưu ý: không hỗ trợ mã HTML !