Máy khoan giàn 6 hàng HOLD HB606i

https://www.youtube.com/watch?v=ALygCq0q2JU

Lưu ý: không hỗ trợ mã HTML !