Máy dán cạnh cầm tay

https://www.youtube.com/watch?v=0dqnsBdZoCI

Lưu ý: không hỗ trợ mã HTML !