Máy khoan giàn HOLD HB610i

https://www.youtube.com/watch?v=CzYAId5pNFg

Lưu ý: không hỗ trợ mã HTML !