Máy dán cạnh tự động HOLD HD620JS

https://www.youtube.com/watch?v=Mdo62auiix8

Lưu ý: không hỗ trợ mã HTML !